Teemu Vauhkonen

Asiantuntija, toimitusjohtaja

Mixed Methods Productions Oy
Julkaisuja

Kivivuori, Janne & Kolttola, Ilari & Raeste, Anna &Suonpää, Karoliina & Näsi, Matti & Malin, Tiina & Kaakinen, Markus & Vauhkonen, Teemu (2022) Crime trends in Finland.  Teoksessa Rikollisuustilanne 2021. Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/352005/Katsauksia_52_Rikollisuustilanne_2021_2022.pdf?sequence=1

Malin, Tiina & Vauhkonen, Teemu & Latvala, Antti (2022) Seksuaalirikokset. Teoksessa Rikollisuustilanne 2021. Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/352005/Katsauksia_52_Rikollisuustilanne_2021_2022.pdf?sequence=1

Kaakinen, Markus & Vauhkonen, Teemu & Tanskanen, Maiju (2022) Poliisin ankkuritoiminta lupaava tapa vähentää nuorten uusintarikollisuutta. Haaste 3/2022

https://rikoksentorjunta.fi/-/haaste-3-22-kriminologia-ankkuritoiminnan-vaikuttavuus<br>

Vauhkonen, Teemu. (2022) Aika näyttää. Tutkimus Ohjaamoiden vaikutuksista. Mixed Methods Productions 

https://www.mixedmethods.fi/l/aika-nayttaa-tutkimus-ohjaamoiden-vaikutuksista/

Vauhkonen, Teemu & Kaakinen, Markus & Latvala, Antti. (2022) Early risk factors and social disadvantages behind sexual offenses. American sociological association.

Kaakinen, Markus & Vauhkonen, Teemu & Tanskanen, Maiju & Hoikkala, Tommi (2021) Ankkuritoiminnan vaikuttavuus Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 122 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nro 40)

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164154

Vauhkonen, Teemu & Salasuo, Mikko (2021) Helsinkiläisnuorten ylisukupolvinen syrjäytyminen: Tuloksia Mukana-ohjelman taustatutkimuksesta julkaisussa: Kvartti : Helsingin kaupungin tietokeskuksen neljännesvuosijulkaisu. 2021, 1,

https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/helsinkilaisnuorten-ylisukupolvinen-syrjaytyminen

Vauhkonen, Teemu (2021) Koronarajoitusten vaikutukset nuoriin. Julkaisussa Synkät ajat Suomessa vol. II. Ajatuspaja Libera

https://www.libera.fi/2021/08/05/koronarajoitusten-vaikutukset-nuoriin/

Kautto, Tuija & Korpilauri, Titta & Meriluoto, Satu & Määttä, M & Pantsar, Outi & Rötkö, Ville & Savonmäki, Pasi & Sundqvist, Seija & Vauhkonen, Teemu  (2021) Ohjaamoja tukemassa ja verkko-ohjausta kehittämässä: Kohtaamo-hanke 2014-2021 Jyväskylä: Keski-Suomen Ely-keskus.  

https://www.doria.fi/handle/10024/181720

Vauhkonen, Teemu & Kaakinen, Markus & Hoikkala, Tommi  (2021) Seksuaalirikosten tekijät, tekotilanteet ja ennaltaehkäisemisen mahdollisuudet Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 147 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nro 2021:56)

 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/16352

Vauhkonen, Teemu & Salasuo, Mikko (2021) Mukana-ohjelman vaikuttavuus. Helsingin kaupunki

Vauhkonen, Teemu & Hoikkala, Tommi (2020) Kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuus, julkaisussa: Näkökulma. 55, Nuorisotutkimusverkosto

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/nakokulmat/nakokulma55.pdf

Vauhkonen, Teemu & Hoikkala, Tommi (2020) Syrjäytymisen lasku: Tutkimus syrjäytymisestä, sen kustannuksista ja kohdennetun nuorisotyön vaikuttavuudesta Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto. 126 Sivumäärä https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/syrjaytymisen_lasku.pdf

Valtakari, Mikko & Ranta, T & Laasonen, V., Manu, S., Leskelä, R-L., Rauhamaa, H., Uusikylä, P., Huttunen, H-P. & Vauhkonen, Teemu, (2018) Yhteistyörakenteet piitkäaikaistyöttömien, pitkäaikaissairaiden ja maahanmuuttajien palveluissa. Valtioneuvoston kanslia

  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160790


Vauhkonen, Teemu & Kallio, Johanna & Kauppinen, Timo & Erola, Jani (2017) Intergenerational accumulation of social disadvantages across generations in young adulthood julkaisussa: Research in Social Stratification and Mobility. 2017, 48, s. 42 52 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0276562416300634

Vauhkonen, Teemu & Kallio, Johanna & Erola, Jani (2017) Sosiaalisen huono-osaisuuden ylisukupolvisuus Suomessa julkaisussa: Yhteiskuntapolitiikka. s. 501-512 11 Sivumäärä https://www.julkari.fi/handle/10024/135433

Erola, Jani & Kallio, Johanna & Vauhkonen, Teemu Ylisukupolvinen kasautuva huono-osaisuus Turussa ja muissa Suomen suurissa kaupungeissa. Turun kaupunki, kaupunkitutkimusohjelma

 https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tutkimuskatsauksia_2-2017.pdf

Törrönen,  Maritta & Seppänen, V. , Haapola, Ilkka & Vauhkonen, Teemu (2015) Exhaustion among Elderly Informal Caregivers - A Gender Sensitive Approach julkaisussa: Journal of sociology and social anthropology. 2015/XVII, 6, s. 58-77

Sakki, Inari & Kassea, Raul. & Vauhkonen, Teemu. & Pirttilä-Backman, A-M., (2010) Social representations: the heart of community psychology Community psychology: new developments. Lange, N. & Wagner, M. (toim.). New York: Nova Science Publishers, s. 67-91 25 Sivumäärä (Psychology research progress series). 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/220549/Social_representations_The_heart_of_community_psychology.pdf?sequence=1

Heino, Eveliina & Veistilä, Minna & Hännikäinen, Päivi & Vauhkonen, Teemu & Kärmeniemi, Nadja (2014) Vastavuoroiset ja voimaantumista tukevat käytännöt perhetyön kehittämisessä Kotka: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kotkan yksikkö. 125 Sivumäärä

Veistilä, Minna, Heino, Eveliina., Vauhkonen, Teemu & Törrönen, Maritta,  (2014) Vastavuoroiset ja voimaantumista tukevat käytännöt perhetyön kehittämisessä. Heino, E., Veistilä, M., Hännikäinen, P., Vauhkonen, T. & Kärmeniemi, N. (toim.). Kotka: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kotkan yksikkö, s. 31-44 14 Sivumäärä

Törrönen, Maritta & Vauhkonen, Teemu (2012) Everyone is valuable: Participatory peer research into young people leaving alternative care SOS Children´s Village. Sivumäärä: 80 

Törrönen, Maritta & Vauhkonen, Teemu (2012) Itsenäistyminen elämänvaiheena: Osallistava vertaistutkimus sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten hyvinvoinnista Helsinki: Sos-lapsikylä ry. 127 Sivumäärä

Vauhkonen, Teemu, (2012), Sukupuolivaikutus monikkoperheissä monikkoperheet ry: https://www.suomenmonikkoperheet.fi/monikko2008/. 38 Sivumäärä

Venäläistaustaisten lapsiperheiden arjen hyvinvointi ja elämäntyytyväisyys Suomessa

Törrönen, M. & Vauhkonen, T., 2007, Arjen polkuja ja kohtaamisia: Venäläistaustaisten lapsiperheiden arjen hyvinvointi Kaakkois-Suomessa. J. M. . H. J. . T. M. (toim.). Kotka: Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Uusikylä, Perti & Lintinen, Urho & Vauhkonen, Teemu (2018) Eviran ja PK-yritysten neuvonta- ja vientihankkeen arviointi. Frisky & Atoy 

Media

Asepalvelukseen halutaan jatkossa myös nuoria, joiden peruskunto ei täytä nykyvaatimuksia. Auttaisiko se myös syrjäytymisen ehkäisyssä? A-studion keskustelu

https://areena.yle.fi/1-50646896

Miten koulutuspolulta putoaminen estetään? Into ry. 19/10/2021

https://www.intory.fi/ajankohtaista/uutiset/blogi-miten-koulutuspolulta-putoaminen-estetaan/

Immigrants Overrepresented in Sex Crime Statistics, Finnish Gov't Study Finds. Sputnik News 01/10/2021

https://sputniknews.com/20211001/immigrants-overrepresented-in-sex-crime-statistics-finnish-govt-study-finds-1089568955.html

Tutkimus selvitti seksuaalirikollisuutta ja sen ennaltaehkäisyn keinoja. Valtioneuvoston tiedote. 29/09/2021

https://valtioneuvosto.fi/-//10616/tutkimus-selvitti-seksuaalirikollisuutta-ja-sen-ennaltaehkaisyn-keinoja<br>

Selvitys: Raiskauksista epäillyistä 38 prosenttia ulkomaalaistaustaisia - "Ei selittynyt huono-osaisuudella". Iltalehti 29/09/2021

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/f688370a-224e-4184-b942-ea1ece91f970

Antisosiaalinen käyttäytyminen ja aiempi rikostausta ennustavat seksuaalirikoksia. Aamuset. 29/09/2021

Näin suomalaiset loukkaavat sukupuolisiveellisyyttä. Iltalehti 02/09/2021

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/5f6d75b3-cda3-46ec-94e3-9f577ce87392?fbclid=IwAR2qBZBldktER3Xr-FgdKrnVbBuS4qku4-5ALcrVIE3MwMy-wNjYEQznpYY<br>

#Punks­too herätti keik­ka­pai­kat puut­tu­maan sek­suaa­li­vä­ki­val­taan - "Kä­vi­jöil­le sel­väk­si, että on matala kynnys il­moit­taa hen­ki­lö­kun­nal­le häi­rin­näs­tä". Kaleva 07/08/2021

https://www.kaleva.fi/punkstoo-heratti-keikkapaikat-puuttumaan-seksuaali/3858205

Miksi seksuaalista häirintää tapahtuu niin paljon juuri musiikkialalla? Tutkijat vastaavat. Helsingin sanomat 22/07/2021

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000008137488.html

Mukana-ohjelman taustatutkimus selvitti helsinkiläisnuorten ylisukupolvista syrjäytymistä. Helsingin kaupungin tiedote 12/03/2021

Koronapandemia heikentänyt myös Ohjaamojen palveluiden saatavuutta.ELY-keskuksen blogi Teemu Vauhkonen 08/03/2021

Seksuaalinen häirintä ei ole vain punkpiirien ongelma - Fani- ja alakulttuurien rakenteet mahdollistavat valtasuhteiden väärinkäytön, sanovat tutkijat. Aamulehti Teemu Vauhkonen 22/02/2021

https://www.aamulehti.fi/musiikki/art-2000008143647.html<br>

Nuoret liputtavat poikkeusoloissakin Ohjaamojen puolesta. ELY-keskuksen tiedote Teemu Vauhkonen 21/12/2020

  https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/nuoret-liputtavat-poikkeusoloissakin-ohjaamojen-puolesta.html

Vaikuttavuutta etsimässä - ja löytämässä. Allianssi Teemu Vauhkonen 23/10/2020 https://alli.fi/blogi-vaikuttavuutta-etsimassa-ja-loytamassa/

Uusi tutkimus osoittaa vaikuttavuuden: Etsivä nuorisotyö ja työpajat hyödyttävät syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Kuntalehti Teemu Vauhkonen 01/10/2020 https://kuntalehti.fi/uutiset/opetus-ja-kulttuuri/uusi-tutkimus-osoittaa-vaikuttavuuden-etsiva-nuorisotyo-ja-tyopajat-hyodyttavat-syrjaytymisvaarassa-olevia-nuoria/

Radiokeskustelu Pirkko Saision teoksesta Betoniyö Kirja vs. leffa-ohjalmassa. YLE Teemu Vauhkonen 30/05/2019 https://areena.yle.fi/audio/1-50130621

Pääkirjoitus: Huono-osaisuus periytyy sukupolvelta toiselle. Aamuset. Teemu Vauhkonen 20/12/2018 https://aamuset.fi/artikkeli/4424673

Köy­hyys­ti­las­tot vain viit­teel­li­siä. Kalevan pääkirjoitus Teemu Vauhkonen 19/12/2018 https://www.kaleva.fi/koyhyystilastot-vain-viitteellisia/1745512

Löydätkö oman asuinpaikkasi huono-osaisimpien asuinalueiden listalta? Tutkimus paljastaa yllättävän ilmiön alueilta. Iltasanomat Teemu Vauhkonen 17/12/2018 https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005935317.htm

Tutkimus selvitti huono-osaisimmat asuinalueet - onko sinun lähiösi listalla? Oulu erottui ylitse muiden. Iltalehti Teemu Vauhkonen 16/12/2018

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/b07fdd70-ee23-4984-b96a-836c5fa85df1

Nämä ovat suurten suomalaiskaupunkien kaikkein huono-osaisimmat lähiöt - Alueilla velloo todella hämmentävä ilmiö. MTV Uutiset Teemu Vauhkonen 15/12/2018

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nama-ovat-suurten-suomalaiskaupunkien-kaikkein-huono-osaisimmat-lahiot-alueilla-velloo-todella-hammentava-ilmio/7203396#gs.lpyhxi