Seksuaalirikosten tekijät, tekotilanteet ja ennaltaehkäisyn mahdollisuudet

20.03.2023

Teemu Vauhkonen & Markus Kaakinen & Tommi Hoikkala

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163523